Interessant voor uw organisatie

Een leerbaner biedt voordelen voor uw organisatie

Binnen het MBO-onderwijs kennen we verschillende manieren van opleiden: de BOL(beroepsopleidende)-opleidingen en de BBL(beroepsbegeleidende)-opleidingen. Actieplan Leerbanen ‘s-Hertogenbosch zet zich voor deze laatste groep BBL-leerlingen in: zij matcht gemotiveerde jonge mensen met gemotiveerde organisaties. In een leerbaan worden werk en opleiding gecombineerd. De jongere behaalt zo op een hele praktijkgerichte manier een diploma. Een jongere die een BBL-opleiding volgt gaat wekelijks een dag per week naar school en verricht minimaal 24 uur per week betaald werk. Niet alleen voor de jongere, maar ook voor u als werkgever zijn er voordelen:

 • U leidt zelf uw nieuwe medewerker op tot volwaardige arbeidskracht
 • U ervaart binnen de periode van het contract of de jongere de medewerker is die u zoekt
 • Het is mogelijk om een subsidie te ontvangen tot € 2.700,- per jaar
 • Jongeren stimuleren ook uw huidige medewerkers, wat is er mooier dan op deze wijze maatschappelijk verantwoord te ondernemen én de kennis die binnen uw organisatie is vast te houden voor een nieuwe generatie medewerkers
 • Actieplan Leerbanen matcht, maar biedt ook ‘nazorg’:
  – contact met de accountmanager van Actieplan Leerbanen
  – inzet van een jobcoach behoort tot de mogelijkheden

Voor een kleine groep VMBO leerlingen zoekt Actieplan Leerbanen stageplaatsen.

Hoe gaat dat matchen in de praktijk?

(Aspirant) leerbaner

Aspirant leerbaners, die weten welke opleiding ze willen volgen, maar die het niet zelfstandig lukt om een leerbaan te vinden, melden zich (via het KW1-college) aan bij Actieplan Leerbanen.  Deze jongeren zonder diploma, of hooguit een VMBO-diploma, hebben elk een eigen verhaal over waarom ze de schoolbanken de rug hebben toegekeerd. Bij de intake gesprekken met de jongeren wordt met name gekeken of zij over de basiswerknemersvaardigheden beschikken, want dat zijn immers belangrijke voorwaarden voor het slagen in een leerbaan. Actieplan Leerbanen matcht vervolgens alleen jongeren die gemotiveerd zijn en die weten welk beroep ze willen uitoefenen. Daarna benadert Actieplan Leerbanen actief organisaties om voor, en samen met de jongere, een passende leerbaan te vinden.

(Aspirant) leerbaanorganisatie

De accountmanagers van Actieplan Leerbanen gaan in een persoonlijk gesprek na wat úw wensen en de mogelijkheden binnen uw organisatie zijn. Als u een leerbedrijf wordt, dient uw organisatie erkend te worden door het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van uw sector. Uw organisatie is dan officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van een opleiding. Dit betekent in de praktijk:

 • Binnen uw organisatie is er een deskundige (on the job) praktijkdopleider die tijd, ruimte en middelen heeft om de jongere te begeleiden
 • Er wordt een beroepspraktijkvorming (BPV) overeenkomst ondertekend

Wat kost het u?

Als leerorganisatie heeft u de volgende kosten:

 • U betaalt de jongere salaris (BBL)*. De hoogte van het salaris is afhankelijk van uw cao
 • U investeert tijd in de jongere

Er zijn subsidiemogelijkheden

De subsidie praktijkleren vervangt vanaf 1 januari 2014 de Wet Vermindering Afdracht (WVA) en is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de student of leerling. De werkgever is volgens de regeling degene die daadwerkelijk voor de begeleiding van de student zorgt. De regeling geldt voor MBO BBL studenten en voor VMBO leerlingen die een leerwerktraject volgen.

 • Voor alle informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar de Staatscourant van 5 november 2013
 • De subsidie is maximaal € 2.700,- per leerwerkplek per studiejaar. Voor de aanvraag verwijzen we naar: subsidie praktijkleren
 • Voor een jongere die een WAJONG of een verklaring scholingsbelemmering heeft van het UWV is er nog een extra afdracht mogelijkheid. De exacte bedragen vindt u op de website van de www.subsidiescanner.nu

Interesse?

Neem dan contact op met Femke Beekmans via telefoonnummer 06-51626992 of de accountmanager van Actieplan Leerbanen waar u al contact mee heeft.

Vragen?

Kijk hier en/of neem contact op.

* In het geval van een BOL-opleiding betaalt u een stagevergoeding. De hoogte van deze vergoeding is geheel aan u.

Gerealiseerde leerbanen in 2018

PUUR Klimaat Comfort

PUUR Klimaat Comfort, gevestigd in de regio Den Bosch, is een dynamisch bedrijf dat zich door heel Nederland bezig houdt...

Van der Winkel IJzerwaren – Isero

De Isero IJzerwarengroep is dé groothandel voor bouwbeslag, gereedschap, bevestigingsmiddelen, werkkleding en PBM’s in Nederland. Tot de Isero IJzerwarengroep behoren Gerritse...

Caterpillar Work Tools B.V.

Caterpillar is ’s werelds meest toonaangevende fabrikant van bouw- en mijnbouwapparatuur, diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven. Building...