Team

Het eerste aanspreekpunt

De teamleden Femke Beekmans en Ben Poppelaars zijn het eerste aanspreekpunt voor jongeren en werkgevers. Met iedere jongere die zich bij Actieplan Leerbanen aanmeldt gaan we in gesprek. We bekijken dan wat de wensen en mogelijkheden van de jongere zijn en of we een match kunnen maken met een leerorganisatie. Zowel bedrijven als andere (non profit) organisaties kunnen in aanmerking komen voor een leerbaner.

De teamleden leggen ook contacten met bedrijven in de regio om leerbanen te werven. Ze informeren werkgevers over het Actieplan Leerbanen en de voordelen die werkgevers hebben bij het bieden van een leerbaan. De informatie uit de contacten met bedrijven worden gebruikt om een zo goed mogelijke match met een jongere tot stand te brengen.

Coach

Als er een match is gemaakt tussen een leerbaner en een organisatie, kan er gebruik gemaakt worden van de coach. De coach begeleidt de jongere tijdens de eerste periode van zijn leerbaan in de organisatie. De coach richt zich hierbij niet op technische, maar op sociale en werknemersvaardigheden, zoals motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is de coach een neutraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon voor de jongere.

Deze coaching wordt opgestart na instemming van beide partijen. De leidinggevende van de jongere wordt betrokken bij de coaching.

Projectondersteuning

Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch is Anne-Marie de Gouw verantwoordelijk als projectleider.

Femke Beekmans

Actieleider, accountmanager leerbanen techniek, zakelijke en administratieve beroepen

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Ben Poppelaars

Accountmanager leerbanen logistiek, Horeca en detailhandel

Werkdagen: maandagochtend, woensdagochtend en donderdag

Martijn Joosten

Coach

Werkdagen: werkt op dinsdag en woensdag voor leerbanen

Anne-Marie de Gouw

Projectleider gemeente 's-Hertogenbosch