Team

Het eerste aanspreekpunt

Edon van der Gun (06 – 514 703 20) is het eerste aanspreekpunt voor jongeren en werkgevers. Met iedere jongere die zich bij Actieplan Leerbanen aanmeldt gaan we in gesprek. We bekijken dan wat de wensen en mogelijkheden van de jongere zijn en of we een match kunnen maken met een leerorganisatie. Zowel bedrijven als andere (non profit) organisaties kunnen in aanmerking komen voor een leerbaner.

De teamleden leggen ook contacten met bedrijven in de regio om leerbanen te werven. Ze informeren werkgevers over het Actieplan Leerbanen en de voordelen die werkgevers hebben bij het bieden van een leerbaan. De informatie uit de contacten met bedrijven worden gebruikt om een zo goed mogelijke match met een jongere tot stand te brengen.

Coach

Als er een match is gemaakt tussen een leerbaner en een organisatie, kan er gebruik gemaakt worden van de coach. De coach begeleidt de jongere tijdens de eerste periode van zijn leerbaan in de organisatie. De coach richt zich hierbij niet op technische, maar op sociale en werknemersvaardigheden, zoals motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is de coach een neutraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon voor de jongere.

Deze coaching wordt opgestart na instemming van beide partijen. De leidinggevende van de jongere wordt betrokken bij de coaching.

Projectondersteuning

Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch is een beleidsadviseur verantwoordelijk als projectleider.

Edon van der Gun

Edon van der Gun 06 - 51470320

Actieleider, coach, accountmanager leerbanen

Martijn Joosten

Martijn Joosten 06 - 15669649

Jobcoach