Veelgestelde vragen bedrijven

De meest gestelde vragen én antwoorden voor organisaties die een leerbaner in dienst willen nemen:  

Vragen over begeleiding:

1. Wat kan ik aan ondersteuning verwachten?

Vanuit Actieplan Leerbanen kunnen we een jobcoach inschakelen voor de eerste periode. Echter de school is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de leerbaner.

Voor meer informatie over de begeleiding van het KWIC kijk op de website.

2. Hoeveel uur begeleiding vraagt een leerbaner?

Naast de normale inwerkperiode voor de nieuwe werknemer heeft de leerbaner aandacht en tijd nodig voor de schoolopdrachten. De benodigde tijd daarvoor is afhankelijk van de jongere en de opleiding die gevolgd wordt.

3. Wat zijn de algemene leerdoelen voor de leerbaner per opleidingsrichting?

Deze leerdoelen staan vermeld op de website van het SBB. Bij iedere erkenning voor uw bedrijf zijn deze standaard opgenomen. Ook kan de BPV-consulent van de opleiding hier mee informatie over verstrekken.

4. Ik wil graag een leerbaner, welke (proces)stappen moet ik nemen?

U kunt zich als leerbaanorganisatie hier aanmelden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op voor het maken van een afspraak.

Arbeidsmatige vragen:

1. Hoeveel kost bemiddeling en dienstverlening bij jullie?

U hoeft ons niets te betalen, wij bemiddelen kosteloos!

2. Kan ik aanspraak maken op subsidiemogelijkheden?

Ja, dat is afhankelijk van de jongere. Voor de subsidie praktijkleren komt u altijd in aanmerking. Dat is maximaal € 2.700 per jaar. Andere regelingen zijn maatwerk. Aanvragen van subsidie moet het leerbedrijf zelf doen en gaat via de Rijksoverheid.

3. Voor hoeveel uur moet ik de jongere aannemen?

Urennormen BBL (richtlijnen 2016)

Het aantal uren onderwijs voor de BeroepsBegeleidendeLleerweg (BBL) is minimaal 850 uren per studiejaar. Hiervan zijn er minimaal 200 voor les op school (begeleide onderwijsuren) en ten minste 610 uren voor les in de praktijk (BeroepsPraktijkVorming, BPV). De resterende 40 uur kan ofwel door begeleide onderwijsuren ofwel door beroepspraktijkvorming worden ingevuld.

Voor een opleiding op MBO-niveau 2-3-4 geldt de richtlijn dat er een arbeidsovereenkomst is voor 24-32 uur per week. De opleiding is gebaseerd op deze hoeveelheid uren. Bij minder uren kan een leerling de opleiding wellicht niet binnen de gestelde tijd afronden.

Meer informatie: zie website van de Rijksoverheid.

4. Voor welke periode moet ik de jongere een arbeidsovereenkomst aanbieden?

Hierover kunnen wij alleen een advies geven. Wij stellen meestal een arbeidsovereenkomst voor, voor de duur van het lopende schooljaar.

5. Wat gebeurt er als er problemen zijn met een leerbaner, bij wie kan ik terecht?

Neem, als er problemen zijn met de leerbaner, contact op met de BPV-coördinator/ begeleider van de opleiding.

In de eerste periode kan Actieplan Leerbanen, in gezamenlijk overleg, een jobcoach inzetten, met name om juist problemen te kunnen voorkomen.

6. Hoe kan ik op Stagemarkt.nl aangeven, dat ik wel/geen vacatures heb?

Op de website van het SBB kunt u dit zelf wijzigen. Voor vragen neemt u rechtstreeks contact op met de servicedesk van het SBB (088-338 0000).

7. Ben ik de leerbaner een vergoeding verschuldigd en zo ja wat is de hoogte daarvan?

Als het gaat om een BBL dan praten we over een wettelijke vergoeding van het minimumjeugdloon volgens de CAO van uw bedrijf. Een BBL leerling is, net als uw andere medewerkers ook bij u in dienst. Hij of zij heeft daarmee ook dezelfde rechten en plichten als zijn/haar collega’s.

8. Binnen welke werktijden en werkdagen mag ik een leerbaner in zetten?

Dit is afhankelijk van de leeftijd en inhoud van het werk. Raadpleeg hiervoor uw CAO.

9. Wij hebben in de leerbaner onze nieuwe toekomstige medewerker gevonden. Kan/mag ik hem/haar contracteren?

Ja, dat mag. Graag zelfs.

10. Hoe is aansprakelijkheid m.b.t. bijvoorbeeld een ongeval of schade geregeld?

Dit moet geregeld worden in de arbeidsovereenkomst en in de BPV overeenkomst. Meer informatie over de regelingen in de BPV overeenkomst zie website van het KWIC.

11. Waar moet ik rekening mee houden in het kader van de ‘flexwet’ als ik een leerbaner in dienst neem?

Overige vragen:

1. Ik ben nog geen erkend leerbedrijf, hoe kom ik daarvoor in aanmerking?

Als uw organisatie een leerbedrijf wil worden, kunt u dat aanmelden op de website van het SBB.

Voor vragen neemt u rechtstreeks contact op met de servicedesk van het SBB (088-338 0000).

2. Ons bedrijf is niet in ‘s-Hertogenbosch gevestigd, kan ik toch in aanmerking voor een leerbaner via Actieplan Leerbanen komen?

Ja zeker, maar plaatsing is mede afhankelijk van de vervoersmogelijkheden van de jongere.

3. Wat is het onderwijsniveau van de leerbaner?

Het niveau van onze doelgroep varieert van niveau 1 – niveau 4. De meest hebben nog geen startkwalificatie behaald, dat wil zeggen nog geen diploma niveau 2 in het MBO of een HAVO diploma behaald.

Staat uw vraag er niet bij, of wilt u graag meer informatie?

Vanzelfsprekend lichten wij in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden graag toe.

Naar eer en geweten voorzien wij u van de meest up-to-date informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Gerealiseerde leerbanen in 2018

PUUR Klimaat Comfort

PUUR Klimaat Comfort, gevestigd in de regio Den Bosch, is een dynamisch bedrijf dat zich door heel Nederland bezig houdt...

Van der Winkel IJzerwaren – Isero

De Isero IJzerwarengroep is dé groothandel voor bouwbeslag, gereedschap, bevestigingsmiddelen, werkkleding en PBM’s in Nederland. Tot de Isero IJzerwarengroep behoren Gerritse...

Caterpillar Work Tools B.V.

Caterpillar is ’s werelds meest toonaangevende fabrikant van bouw- en mijnbouwapparatuur, diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven. Building...